peranan ibu bapa

Ibu bapa mempunyai peranan penting untuk memastikan perkembangan awal kanak-kanak pada anak mereka. Ibu bapa yang terlibat dapat memberi kesan positif dan berkekalan terhadap kemampuan belajar anak-anak mereka.

Anak-anak yang dirangsang dengan betul sejak lahir hingga usia lima tahun oleh ibu bapa mereka cenderung berprestasi lebih baik daripada anak-anak lain dalam jangka masa panjang.

Ini bermaksud bahawa kanak-kanak ini lebih cenderung untuk menyelesaikan persekolahan mereka, berprestasi lebih baik secara akademik dan menjalani kehidupan yang lebih sihat dan produktif ketika dewasa.

Pada asasnya, rangsangan ini berbentuk seperti membaca, menghadiri prasekolah dan mempunyai ibu bapa yang mengetahui tentang kurikulum sekolah.

Salah satu cabaran paling sukar bagi pendidik awal kanak-kanak adalah mencari cara untuk melibatkan ibu bapa dengan lebih baik dalam pembelajaran anak mereka.

Dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik antara pusat jagaan anak anda dan ibu bapa, serta melakukan usaha yang kuat untuk melibatkan ibu bapa sebagai rakan penting dalam pendidikan anak mereka, anda dapat memberi kesan positif terhadap kemampuan belajar mereka.

Semua pembangunan saling berkaitan. Oleh itu, marilah kita fokus pada bagaimana ibu bapa dapat mengambil bahagian secara aktif untuk memastikan bahawa tahun-tahun pertumbuhan anak itu berbaloi.

Peranan ibu bapa dalam perkembangan anak adalah responsif, bertanggungjawab dan tidak pernah berakhir. Ini mengatur tindak balas, tindakan, pemikiran dan pengambilan keputusan anak dalam bidang berikut.

1. Perkembangan Kognitif

Semasa kanak-kanak membesar, keibubapaan positif meningkatkan kemahiran kognitif, sosial dan penyelesaian masalah mereka. Keibubapaan yang positif juga mempengaruhi tindak balas mereka dan membantu mereka membesar menjadi manusia yang lebih baik.

Interaksi dan rangsangan sangat penting pada tahun-tahun awal. Ini semua mengenai mengenali masalah, menangani semua situasi dengan baik dan mengambil ciri-ciri disiplin, pengurusan masa dan penyelesaian masalah yang berkesan melalui rutin sederhana di rumah.

2. Pembangunan Sosiobudaya

Kanak-kanak memerhatikan interaksi suami isteri dan bagaimana hujah diselesaikan dalam keluarga. Ini mengajarkan kepada mereka pelbagai nilai-nilai baik yang diserap dan penting untuk membesar.

Anak belajar bagaimana bersikap dengan orang lain, bermain untuk tujuan bersama, semangat berpasukan, memilih rakan yang tepat dan banyak lagi.

3. Perkembangan Fizikal

Mencapai tonggak yang berkaitan dengan usia bukanlah satu-satunya matlamat. Anak-anak belajar tentang sihat, berolahraga secara teratur, menjadi pemain pasukan, diet yang betul dan tumbuh dalam persekitaran yang kondusif melalui bermain-dan-belajar.

Bimbingan yang betul dari ibu bapa dapat menanamkan senaman dan diet yang baik kepada anak-anak untuk mencapai perkembangan fizikal yang ideal. Ibu bapa harus ingat bahawa anak-anak memimpin dengan teladan.

4. Perkembangan Mental

Gaya keibubapaan membantu anak belajar secara inovatif, menerima kegagalan dan mengatasinya, memahami disiplin, menerima maklum balas dan konsep penghargaan dan hukuman. Ini mengatur respons mereka terhadap rangsangan, sehingga membentuk pikiran mereka.

5. Perkembangan Kerohanian

Memahami agama, berdoa, mengetahui yang benar dari yang salah, bersikap empati, mempunyai nilai etika yang betul, menghargai ibu bapa anda dan memperkuat penetapan matlamat membebaskan semangat bebas dalam diri anak-anak.

Mengajar anak-anak anda untuk lebih menerima dan mempercayai kebaikan yang lebih besar dapat menolong mereka memperoleh rasa tujuan. Cuba jangan menyesuaikannya dengan agama tertentu dan biarkan mereka meneroka kerohanian dengan sendirinya.

Tips Untuk Menggalakkan Penglibatan Ibu Bapa

  • Buat laporan harian atau jurnal untuk setiap anak.

Gunakan laporan harian ini untuk menggariskan kemajuan masing-masing dan menawarkan cara untuk ibu bapa dan pendidik untuk berkomunikasi dan memberi maklum balas.

  • Sediakan sumber berguna.

Ini berkaitan dengan pengembangan kemahiran motor, pengembangan bahasa, pengurusan tingkah laku dan banyak lagi. Sumber-sumber ini dapat memberikan panduan tambahan yang dapat digunakan oleh ibu bapa di rumah untuk memupuk kemahiran dan bakat lebih lanjut pada anak-anak mereka.

  • Mengesyorkan aktiviti pelengkap yang dapat dilakukan oleh ibu bapa dan anak di rumah.

Aktiviti-aktiviti ini dapat memperluas kurikulum anda di luar kelas dan mengukuhkan apa yang telah anda ajar. Setelah ibu bapa mendapat pengalaman langsung mengajar perkara baru kepada anak-anak mereka dan melihat kesannya, mereka akan lebih terdorong untuk mengambil peranan aktif secara berterusan.

Sumber:

https://parenting.firstcry.com/articles/role-of-parents-in-child-development/

https://www.panworldeducation.com/2017/03/22/role-of-parents-in-early-childhood-development/

https://blog.himama.com/why-parent-involvement-is-important-in-preschool/

Tagged: