Peraduan akan berlangsung sehingga 25 Oktober 2020, 11:59 PM (Waktu Malaysia)

Terma & Syarat:

• Peraduan ini dibuka kepada semua rakyat Malaysia.

• Setiap peserta hanya dibenarkan mempunyai satu penyertaan bagi setiap akaun media sosial yang ditetapkan oleh CeriaSihat iaitu Facebook, Instagram dan Twitter.

• Sebarang penyertaan yang tidak memenuhi semua syarat di atas boleh mengakibatkan hilang kelayakan.

• Hanya seorang pemenang akan dipilih daripada semua penyertaan melalui Facebook, Twitter dan Instagram.

• Hadiah peraduan ialah satu Xiaomi MiBand 5.

• Pemenang akan diumumkan di laman sesawang Facebook, Twitter dan Instagram CeriaSihat.

1. Kelayakan

• Peraduan Suku Suku Separuh dianjurkan oleh CeriaSihat.

• Peraduan ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan Facebook, Instagram dan Twitter. Anda memberikan maklumat anda kepada CeriaSihat dan bukan ke laman sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

• Sesiapa yang telah ‘menyukai’ atau mengikuti laman sosial CeriaSihat layak untuk turut serta.

• Pekerja, saudara, keluarga terdekat, sekutu, anak syarikat, agensi, agensi berkaitan dan pembekal pekerja yang bekerja dengan CeriaSihat dilarang mengambil bahagian dalam peraduan ini.

2. Mekanik Peraduan

Untuk berpeluang memenangi pemantau kesihatan Xiaomi MiBand 5, anda mesti:

Langkah 1: Like & ikuti media sosial CeriaSihatMalaysia

Langkah 2: Ambil gambar makanan Suku Suku Separuh anda!

Langkah 3: Muat naik gambar anda dan lengkapkan slogan kreatif “Suku-suku separuh amat sihat kerana _______________ . Sertakan hashtag #SSSCeria #SukuSukuSeparuh #CeriaSihat  

Langkah 4 – Tag 2 kawan di kotak komen

• Sebarang penyertaan yang tidak memenuhi semua syarat di atas boleh mengakibatkan hilang kelayakan.

• Semua penyertaan mesti diterima oleh sistem kami selewat-lewatnya pada 11:59 PM (Waktu Malaysia) 25 Oktober 2020 untuk memenuhi syarat.

• Penyertaan yang lewat dan tidak sah tidak akan dilayan. Masa adalah berdasarkan masa sistem pelayan kami.

• Setiap akaun media sosial berhak mendapat satu penyertaan sahaja. Pelbagai penyertaan boleh menyebabkan hilang kelayakan.

3. Hadiah

Seorang pemenang dengan slogan dan gambar terbaik akan mendapat sebuah pemantau kesihatan Xiaomi MiBand 5.

4. Tempoh

Peraduan akan berlangsung sehingga 25 Oktober 2020, 11:59 PM (Waktu Malaysia)

5. Penebusan Hadiah

• Pemenang akan diumumkan di laman media sosial CeriaSihat pada 30 Oktober 2020.

• Pemenang harus mengirimkan Nama Penuh, Alamat Penghantaran, Nombor Telefon, dan Alamat E-mel kepada kami dalam masa empat belas (14) hari setelah pengumuman keputusan, jika gagal, hadiah mereka akan dilucutkan.

• Hadiah akan dihantar kepada pemenang dalam masa 4 minggu setelah penyerahan maklumat hubungan melalui PM.

• Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan dalam masa 3 bulan selepas pengumuman.

• Pemenang mesti bergambar dengan hadiah dan menghantar gambar tersebut ke Ceria Sihat untuk tujuan promosi.

6. Penafian

• Peserta dalam peraduan ini bersetuju dengan Terma dan Syarat peraduan ini.

• Keputusan hakim adalah muktamad untuk semua perkara yang berkaitan dengan pertandingan ini. Tidak ada surat-menyurat atau rayuan yang akan dilayan. Rayuan untuk memeriksa status penyertaan tidak akan dilayan.

• Semua keputusan dan pemilihan penyertaan yang berjaya dimuktamadkan oleh CeriaSihat. Rayuan dan permintaan pindaan tidak akan dilayan.

• Peserta boleh dihubungi oleh CeriaSihat melalui PM apabila difikirkan perlu.

• CeriaSihat berhak untuk mengganti hadiah apa pun yang sama nilai di pasaran dengan hadiah lain jika hadiah tersebut kehabisan stok.

• CeriaSihat boleh menggunakan nama pemenang, dan/atau gambar serta penyertaan mereka untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan/atau perdagangan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan setiap peserta tidak berhak menuntut hak milik dan/atau bentuk pampasan lain pada bahan.

• CeriaSihat berhak untuk mengubah mekanik dan terma dan syarat peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

CeriaSihat dan syarikat induknya, sekutu, anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas, agensi pengiklanan, promosi, dan pemenuhan, dan penasihat undang-undang tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab untuk (i) gangguan , kesesakan rangkaian, serangan virus berbahaya, penggodaman data tanpa izin, kerosakan data dan kegagalan perkakasan pelayan atau sebaliknya; sebarang kesilapan teknikal, sama ada kerana tidak dapat diaksesnya rangkaian internet atau sebaliknya (ii) telefon, elektronik, perkakasan atau program perisian, rangkaian, internet, pelayan atau kerosakan komputer, kegagalan, gangguan, miskomunikasi atau kesukaran dalam bentuk apa pun, sama ada manusia, mekanikal atau elektrik, termasuk, tanpa batasan, tangkapan maklumat kemasukan secara tidak betul atau tidak tepat dalam talian; (iii) komunikasi lewat, hilang, tertunda, salah arah, tidak lengkap, tidak dapat difahami atau tidak difahami termasuk tetapi tidak terhad kepada e-mel; (iv) gagal, tidak lengkap, hilang, kacau, tergelincir, terganggu, tidak tersedia atau tertunda penghantaran komputer; (v) sebarang keadaan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan CeriaSihat yang boleh menyebabkan Peraduan terganggu atau rosak; (vi) sebarang kecederaan, kerugian, atau kerosakan apa pun yang timbul berkaitan dengan atau akibat pemberian, atau penerimaan, pemilikan, atau penggunaan Hadiah, atau dari penyertaan dalam Peraduan; atau (vii) sebarang kesalahan percetakan atau tipografi dalam sebarang bahan yang berkaitan dengan Peraduan.

7. Penggunaan Maklumat Peribadi

Dengan memasuki Peraduan ini, dan dengan memberikan data peribadi yang dicari melalui pendaftaran dalam talian kepada CeriaSihat, anda akan dianggap telah memberikan persetujuan anda untuk penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi untuk tujuan Peraduan ini dan sesuai dengan syarat-syarat yang dinyatakan di sini. CeriaSihat boleh mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda, yang dikumpulkan dari maklumat yang diberikan oleh Peserta melalui laman web ini, kepada rakan perniagaan dan rakan sekutu kami untuk tujuan menguruskan Peraduan ini. CeriaSihat menjadikannya keutamaan untuk menjaga keselamatan data peribadi individu yang akan diproses berkaitan dengan penyertaan mereka dalam Peraduan ini. Sila lawati https://www.ceriasihat.com/polisi-peribadi-dasar-privasi/ untuk mengkaji dan membaca Dasar Privasi CeriaSihat. Peserta mengakui bahawa mereka telah membaca dan menerima Dasar Privasi CeriaSihat.