Terma dan Syarat

Pengendali dan pewakil CeriaSihat.com dan rangkaian platform media sosial serta laman web termasuk aplikasi mudah alih dan mana-mana halaman, kandungan (”Kandungan”), ciri, produk dan perkara lain yang ditawarkan disini akan dikenali sebagai “CeriaSihat”.

Penerimaan Terma Anda

Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana perkhidmatan kami (“Perkhidmatan”), anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini (“Syarat Perkhidmatan”) di sini dengan rujukan (bersama-sama, “Perjanjian”).

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda tertakluk pada persetujuan anda terhadap semua terma dan syarat Perjanjian ini dengan pengecualian semua syarat lain.

Perubahan Terma

CeriaSihat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan menghantar notis di laman web CeriaSihat, atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda melalui e-mel atau pos. Anda bertanggungjawab untuk mengkaji dan membiasakan diri dengan pengubahsuaian tersebut. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda yang mengikuti pemberitahuan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap terma dan syarat Syarat Perkhidmatan seperti yang diubah.

Hak Intelektual dan Hak Milik

Akses dan penggunaan Perkhidmatan dan Kandungan anda adalah untuk tujuan peribadi sahaja dan bukan komersial.

CeriaSihat memiliki semua hak dan kepentingan dalam dan hak cipta, tanda dagang, tanda perkhidmatan, nama dagang, paten dan semua hak intelektual dan hak milik lain di seluruh dunia yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan Kandungan kecuali, jika berkenaan dengan Kandungan Pengguna anda.

Anda tidak boleh membina perniagaan, secara keseluruhan atau sebahagian, menjual semula, mengedarkan semula, mengedar semula atau membuat penggunaan komersial lain, atau membuat karya terbitan atau bahan yang menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan Majalah (termasuk kod yang digunakan dalam perisian apa pun) atau Kandungan, sama ada untung atau tidak.

Sekiranya kami menyedari bahawa mana-mana pengguna kami telah berulang kali melanggar hak milik pihak ketiga, kami mungkin mengambil langkah untuk menghentikan akses pengguna tersebut ke Perkhidmatan Majalah. Kami berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk mengkaji Kandungan Pengguna, menyiasat, dan / atau mengambil tindakan sewajarnya terhadap anda mengikut budi bicara kami.

Pendaftaran Perkhidmatan Tertentu

Anda akan diminta untuk mendaftarkan e-mel jika anda mahukan buletin kandungan kami dengan pantas. Walau bagaimanapun anda masih boleh memilih untuk tidak mendaftarkan alamat email anda.

Sebahagian daripada laman web ini turut memberi peluang kepada pengguna untuk menghantar dan bertukar pendapat serta maklumat di kawasan tertentu dalam laman web kami. Walau bagaimanapun CeriaSihat tidak menyaring, mengubah, menerbitkan atau mengulas ulasan yang ditinggalkan.

Komen yang dimuat naik juga tidak menggambarkan pandangan serta pendapat dari kami. Komen dan ulasan menggambarkan pandangan serta pendapat orang yang memberinya. CeriaSihat turut tidak akan bertanggungjawab atas komen atau mempunyai sebarang liabiliti atas kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan serta dialami akibat penggunaan atau pengeposan komen di laman web.

CeriaSihat turut berhak untuk memantau semua komen dan menghapus komen yang dianggap tidak sesuai selain menyinggung perasaan.

Penggunaan logo Ceria Sihat atau logo berkenaan yang lain tidak akan dibenarkan untuk mengaitkan perjanjian lesen tanda dagangan yang tidak wujud.

Pembelian

a) Kami mungkin menyediakan produk dan perkhidmatan tertentu untuk pembelian atau muat turun (“Pembelian”) melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk membayar apa-apa bayaran yang berlaku untuk Pembelian yang anda buat, termasuk kepada (tanpa batasan) penjualan, penggunaan atau cukai atau caj yang serupa. Produk tertentu, perkhidmatan berdasarkan fi atau ciri yang anda beli, akses atau muat turun melalui Perkhidmatan mungkin tertakluk kepada syarat dan ketentuan tambahan yang ditunjukkan kepada anda pada waktu pembelian, akses atau muat turun.

Pihak ketiga

CeriaSihat tidak bertanggungjawab untuk pautan ke laman web pihak ketiga, aplikasi atau perkhidmatan lain, termasuk platform media sosial.

Kami mengambil bahagian dalam pemasaran gabungan dan mungkin membenarkan pautan afiliasi pihak ketiga dikodkan di beberapa Perkhidmatan Majalah kami. Ini bermaksud bahawa kita mungkin mendapat komisen apabila anda klik atau membuat pembelian melalui pautan afiliasi pihak ketiga.

Penamatan

CeriaSihat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menghentikan kata laluan, akaun (atau mana-mana bahagiannya), akses ke atau penggunaan Perkhidmatan atau menghapus dan membuang Kandungan Pengguna (kerana istilah tersebut ditentukan dalam Syarat Penggunaan di bawah) atau maklumat yang disimpan, dihantar, atau diterima melalui Perkhidmatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dengan alasan apa pun atau tanpa alasan.

Undang-undang dan Pemisahan yang Teratur

Syarat Penggunaan akan diatur oleh dan ditafsirkan dibawah undang-undang negara Malaysia.

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat Penggunaan, untuk alasan apa pun, dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan Syarat Penggunaan lain tidak akan terganggu dan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan dianggap diubah sehingga berlaku dan dapat diberlakukan kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dasar Hak Cipta

Sekiranya anda yakin hak cipta anda telah dilanggar, Anda boleh memberi kami pemberitahuan sesuai dengan proses yang dijelaskan di bahagian yang sesuai dari Syarat Penggunaan di bawah.

Liabiliti kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di laman web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di laman web anda. Tidak ada pautan yang boleh muncul di laman web mana pun yang dapat ditafsirkan sebagai fitnah, cabul atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menganjurkan pelanggaran dengan pihak ketiga.

Pemeliharaan Hak

Kami juga berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke laman web kami. Anda bersetuju untuk segera menghampus dan membuang semua pautan ke laman web kami atas permintaan.

Selain itu, kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat. Dengan terus membuat pautan ke laman web kami, anda dikira telah bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan juga syarat pautan.

Penyingkiran mana-mana pautan dari laman web kami

Jika anda menjumpai pautan di laman web kami yang menyinggung atau tidak baik, anda bebas untuk menghubungi serta memberitahu perihal tersebut kepada kami. Kami mungkin akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi ada masanya kami tidak berkewajiban untuk membalas anda.

Kami juga tidak menjamin bahawa maklumat di laman web kami adalah betul dari segi kesahihannya serta ketepatannya. Kami juga tidak berjanji bawah maklumat di laman web ini sering dikemas kini atau tidak.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan laman web diberikan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun.

Tanggungjawab Penyumbang Kandungan Pengguna

“Kandungan Pengguna” bermaksud semua maklumat dan kandungan yang pengguna serahkan kepada, atau gunakan dengan, Perkhidmatan (misalnya, foto, audio, video, mesej, teks, fail, atau konten lain yang Anda berikan kepada kami), kecuali Maklum Balas. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk Kandungan Pengguna anda. Kandungan Pengguna boleh merangkumi penyerahan yang tidak diminta atau dijemput.

Anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan Kandungan Pengguna anda, termasuk ketepatan, kelengkapan atau kegunaannya oleh orang lain, atau sebarang pendedahan mengenai Kandungan Pengguna anda yang menjadikan anda atau pihak ketiga dapat dikenali secara peribadi.

Anda tidak boleh menyatakan atau menyiratkan bahawa Kandungan Pengguna anda dengan cara apa pun disediakan, ditaja atau disokong oleh CeriaSihat. Oleh kerana anda sendiri yang bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna anda (termasuk menyandarkan data anda), anda boleh membuat tanggungjawab anda. Dalam keadaan apa pun, CeriaSihat tidak akan bertanggungjawab atas ketidaktepatan dalam Kandungan Pengguna.

Anda dengan ini memberikan, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak memberikan lesen di seluruh dunia yang tidak boleh dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti dan dibayar penuh, untuk menghasilkan semula, mengedar, mempamerkan dan melaksanakan secara terbuka, menyiapkan karya terbitan, memasukkan ke dalam karya lain, dan sebaliknya menggunakan Kandungan Pengguna anda, dan untuk memberikan sublesen dari perkara di atas, untuk tujuan yang sah. Anda bersetuju untuk mengetepikan (dan menyebabkan pengabaian) apa-apa tuntutan dan penegasan hak moral atau kredit berkenaan dengan Kandungan Pengguna anda.

Oleh kerana kami tidak mengawal Kandungan Pengguna, anda mengakui dan menyetujui bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna dan kami tidak memberikan jaminan mengenai ketepatan, kesesuaian, atau kualiti Kandungan Pengguna mana pun, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa Kandungan Pengguna. Interaksi anda dengan pengguna Perkhidmatan lain hanya antara anda dan pengguna tersebut. Anda bersetuju bahawa CeriaSihat tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang berlaku akibat daripada interaksi tersebut.

Sekiranya terdapat perselisihan antara anda dan pengguna Perkhidmatan lain, kami tidak berkewajiban untuk terlibat. Anda mengakui bahawa pengguna lain boleh menghantar komen mengenai Kandungan Pengguna anda yang mungkin menghina, dan CeriaSihat tidak berkewajiban untuk memantau atau menghapus Kandungan Pengguna tersebut. CeriaSihat boleh membuang atau mengubah Kandungan Pengguna tanpa pemberitahuan atau tanggungjawab pada bila-bila masa mengikut budi bicara CeriaSihat.

Penyerahan Kandungan Pengguna

Penyerahan yang tidak diminta:

Anda bersetuju bahawa kami mungkin menggunakan maklumat / Kandungan Pengguna yang anda berikan kepada kami melalui e-mel, soal jawab, blog, forum, tinjauan pendapat, atau melalui penyerahan yang dibuat oleh pengguna lain, dan mungkin menggunakan nama anda dan cerita apa pun yang anda berikan kepada kami dalam artikel atau ciri lain yang diterbitkan di Perkhidmatan Majalah atau dalam penerbitan, iklan atau kandungan tajaan kami. Sekiranya anda memberikan maklumat peribadi kepada kami, ia mungkin dikaitkan dengan anda. CeriaSihat dibenarkan mengubah, menulis semula, menggunakan, dan menggunakan semula Kandungan Pengguna, termasuk nama, gambar, gambar, dan maklumat biografi yang anda berikan, dengan atau tanpa kredit, termasuk penerbitan dalam Perkhidmatan atau iklan atau kandungan tajaan kami.

Penyerahan yang diundang:

Dari masa ke masa, Perkhidmatan secara tegas dapat meminta pengiriman konsep, cerita, atau kandungan berpotensi dari Anda (“Undangan yang Dihantar”). Harap baca dengan teliti peraturan tertentu atau terma dan syarat lain yang muncul berkaitan dengan Penyerahan yang Diundang kerana terma dan syarat tersebut akan mengatur penyerahan dan boleh mempengaruhi hak undang-undang anda.

Sekiranya tiada syarat tambahan yang mengatur penyerahan tersebut, maka Perjanjian ini akan berlaku sepenuhnya untuk setiap Penyerahan yang diundang yang anda buat. Dalam setiap kes, sebarang bahan yang anda hantar kami tidak akan dianggap sebagai sulit. Selain dari kebiasaan industri apa pun, kami tidak akan membayar Anda untuk penggunaan kandungan apa pun yang anda kirimkan melalui Perkhidmatan.

Penafian

Kandungan di laman web ini bertujuan untuk digunakan secara umum dan tidak bertujuan untuk menjadi nasihat perubatan, diagnosis yang mungkin, atau rawatan yang disyorkan. Semua produk dan perkhidmatan dipaparkan dipilih oleh editor kami.

Perkhidmatan majalah disediakan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” dan kami (dan penyedia khidmat kami) jelas menafikan setiap jaminan dan syarat apa-apa jenis, apabila tersurat atau tersirat, atau syarat tujuan, tajuk, ketepatan. Kami (dan penyedia Perkhidmatan kami) tidak memberi jaminan bahawa Perkhidmatan: (a) akan memenuhi keperluan anda; (b) akan tersedia pada asas yang tidak terganggu, masa, selamat, atau kesalahan; atau (c) akan tepat, berkaitan, bebas daripada vira atau kod berbahaya lain, selesai, hukum, atau selamat.

Sebagai sifat internet , kami tidak dapat menjamin maklumat itu, selama transmisi melalui internet atau di sistem kami atau selain dalam penjagaan kami, akan selamat dari gangguan oleh orang lain. Kami tidak bertanggungjawab atas setiap kesilapan, kelewatan, gangguan, defek dalam operasi atau transmisi, kegagalan peranti kerja atau rangkaian, atau akses yang tidak dibenarkan, atau perubahan, setiap penggunaan pengguna. Anda memahami bahawa anda menggunakannya pada risiko anda.

CeriaSihat tidak menjamin atau membuat perwakilan tentang penggunaan atau hasil penggunaan bahan, maklumat, perisian, kemudahan, perkhidmatan atau kandungan lain di Perkhidmatan atau sebarang perkhidmatan dalam talian yang berkaitan dari segi kebenarannya, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan, termasuk kecederaan atau kematian, yang terhasil daripada penggunaan Perkhidmatan, apa-apa kandungan yang dihantar atau melalui perkhidmatan, atau melalui offline. Anda menggunakan perkhidmatan pada risiko sendiri. Beberapa aspek Perkhidmatan kami menawarkan nasihat dari pelbagai penyedia, yang mungkin dengan CeriaSihat atau anggota masyarakat pengguna.