Now Reading
Syarat-syarat untuk Memohon Program Ijazah Sarjana Muda (PISMP)

Syarat-syarat untuk Memohon Program Ijazah Sarjana Muda (PISMP)

pismp

PISMP adalah program ijazah sarjana muda (dengan kepujian) yang ditawarkan oleh KPM di Institut Pendidikan Guru terpilih atau Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh negara. 

Program ini menyediakan calon untuk kerjaya pengajaran dalam pelbagai pengkhususan di sekolah rendah awam.

Sejajar dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualiti guru di sekolah rendah, Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dirancang dengan objektif berikut:

 • Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran pendidikan yang luas untuk berfungsi sebagai guru, pegawai pendidikan atau pensyarah kolej yang pakar dalam pendidikan rendah
 • Untuk melahirkan pemimpin pendidikan sekolah rendah yang mampu membuat keputusan, merancang dan melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka dengan berkesan.

Kurikulum program PISMP memberi tumpuan kepada pengetahuan pendidikan teras, pengetahuan kandungan subjek dan kemahiran pedagogi yang membolehkan graduan:

 • Untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran murid sekolah rendah
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran, termasuk penilaian, dengan berkesan
 • Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain dengan cekap seperti yang diperlukan oleh seorang pendidik

Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) sangat sesuai untuk guru, pengetua sekolah, pensyarah kolej dan kakitangan pendidikan lain yang ingin melengkapkan diri dengan pengetahuan terkini dan kemahiran khusus untuk peningkatan peribadi yang berterusan serta peningkatan kerjaya dalam profesion mereka sebagai pendidik sekolah rendah.

Syarat kemasukkan PISMP :

 1. Mesti kewarganegaraan Malaysia
 2. Had umur 20 tahun sahaja (sehingga 30 jun 2020)
 3. Kecerdasan dan kadar kesihatan yang maksima.
 4. Keutamaan kepada yang cemerlang dalam 5 mata pelajaran utama di peringkat SPM dan KEPUJIAN dalam subjek Bahasa Melayu dan Sejarah.
 5. Mata pelajaran Bahasa ingeris lulus
 6. Lulus semua syarat bidang PISMP
 7. Pemohon mesti LULUS Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) yang dijalankan selama dua belas (12) bulan/ dua (2) semester dan  dikreditasikan Sijil Tamat Program PPISMP.
 8. Langkah seterusnya, pemohon mesti menjalani Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)  selama empat (4) tahun/ lapan (8) semester di IPG.Program PPISMP dan PISMP sepenuh masa.

Pemilihan subjek

Graduan akan ditawarkan menjadi guru di Sekolah Kebangsaan/ Sekolah Jenis Kebangsaan Cina/ Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dengan pilihan mata pelajaran pembelajaran yang sesuai dengan kelayakan guru.

Cara-cara memohon ke PISMP:

 1. Permohonan boleh dilakukan secara atas talian di Portal Kementerian Pendidikan Malaysia https://pismp.moe.gov.my/ . Portal akan di buka selepas keputusan S.P.M di umumkan
 2. Kelayakan dan kriteria ditetaplam dan ditapis sendiri oleh K.P.M
 3. Mesti menduduki Ujian kelayakan calon Guru (UKCG) dan mendapat keputusan lulus
 4. Setiap permohonan hanya terbuka SATU kali sahaja dalam setahun. Kemaskini butiran permohonan boleh di lakukan bila-bila masa.
 5. Permohonan mesti mengikut tarikh yang di tetapkan.

See Also

Sumber:

https://www.studymalaysia.com/education/top-stories/moe-matriculation-programme-pismp-and-ppc-2021-intake-now-open-to-spm-2020-candidates

https://www.motif.my/pismp/

error: Content is protected !!