insurans perubatan kurnia malaysia
Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad telah diperolehi oleh AmGeneral Insurance Berhad. Syarikat ini menawarkan produk insurans am yang merangkumi harta, mangsa, motor, perubatan, kemalangan dan insurans haiwan kesayangan.

KAD PERUBATAN: ADA

Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad telah diperolehi oleh AmGeneral Insurance Berhad. Syarikat ini menawarkan produk insurans am yang merangkumi harta, mangsa, motor, perubatan, kemalangan dan insurans haiwan kesayangan. Selain itu, syarikat ini sebelumnya dikenali sebagai Industri & Komersial Insurans (M) Bhd dan menukar namanya pada tahun 1991. Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad telah diperbadankan pada tahun 1977 dan berpusat di Petaling Jaya, Malaysia.

Mari lihat pakej kesihatan yang ditawarkan oleh KURNIA.

PAKEJ A – MediGuard Supreme

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – LIMA (5) pelan dengan had tahunan menyeluruh dari RM100 ribu hingga RM300 ribu dan had tahunan daripada RM300 ribu hingga RM900 ribu

Perlindungan –

 • Manfaat rawatan hospital
 • Prosedur perubatan dan pembedahan

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Pembayaran bersama 20% jika naik taraf bilik dan lembaga perubatan
 • Bonus bagi tiada tuntutan – meningkatkan keseluruhan had tahunan sebanyak 5% sehingga maksimum 50% dari had tahunan keseluruhan tahun polisi pertama
 • Elaun dan pembayaran ganti – maksimum elaun harian RM150 sehingga 180 hari di Hospital Kerajaan. Pembayaran balik RM50 untuk laporan perubatan

PAKEJ B – MediGuard Premier

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – Pelan dengan had tahunan menyeluruh sehingga RM150 ribu

Perlindungan –

 • Dialisis buah pinggang pesakit/ rawatan kanser tahunan
 • Rawatan pesakit luar dan pergigian kecemasan
 • Rawatan fisioterapi pesakit luar
 • Faedah klinik bagi pesakit luar
 • Manfaat pengebumian akibat kemalangan
 • Penginapan hospital
 • Prosedur perubatan dan pembedahan

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Pembayaran balik penuh untuk hospital kerajaan (sehingga had tahunan keseluruhan)
 • Had tahunan keseluruhan yang berganda bagi kecederaan tanpa sengaja semasa melancong ke luar negara
 • Pendapat kedua untuk pembedahan
 • Rawatan pemulihan di rumah
 • Pembayaran penuh untuk kemasukan ke hospital kerajaan (sehingga had tahunan keseluruhan)

PAKEJ C – MediGuard Income

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – DUA (2) pelan premium iaitu premium tahunan atau premium bulanan

Perlindungan –

 • Manfaat kematian akibat kemalangan
 • Tunai penjagaan harian sehingga 365 hari
 • Tunai harian unit rawatan rapi sehingga 30 hari
 • Tunai harian hospital sehingga 365 hari
 • Rawatan di hospital luar negara

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Bayaran penuh penyakit kritikal
 • Pilihan ke mana-mana hospital
 • Meliputi liputan seluruh dunia, perlindungan 24 jam
 • Pelepasan cukai sehingga RM3 ribu
 • Tanpa pemeriksaan kesihatan

PROSEDUR TUNTUTAN

Untuk kemasukan:

 • Hubungi Pusat Panggilan AmGeneral 24 Jam untuk lokasi Hospital Panel AmGeneral yang terdekat di nombor ini: 03-22632355
 • Bawa sekali kad perubatan anda di kaunter kemasukan.
 • Sekiranya polisi berkuatkuasa dan syarat tersebut dilindungi, surat jaminan akan dihantar. Jika tidak, surat penolakan akan dikeluarkan.
 • Sekiranya berjaya, anda mungkin perlu membayar deposit berdasarkan keperluan, sebelum kemasukan ke hospital.
 • Bagi pemprosesan pelepasan, panel hospital akan menyediakan dokumentasi pelepasan untuk diproses oleh Jabatan Insurans Perubatan AmGeneral. Nasihat berkaitan pembayaran akan diberikan.
 • Anda akan dilepaskan selepas menyelesaikan perbelanjaan atau perbelanjaan yang tidak dilindungi.

Untuk tuntutan pembayaran:

 • Jika anda memilih untuk dimasukkan ke Hospital Panel Bukan AmGeneral di bawah prosedur tuntutan pembayaran, anda perlu menghantar pemberitahuan bertulis dalam tempoh 30 hari selepas kemasukan ke hospital.
 • Dokumentasi tuntutan lengkap hendaklah dikemukakan dalam masa 30 hari dari tarikh pelepasan, yang terdiri daripada:
 1. Dokumen tuntutan lain yang berkaitan
 2. Laporan menyeluruh pakar perubatan
 3. Borang tuntutan yang lengkap
 4. Bajet & resit terperinci asal

 • Bagi syarat-syarat yang dilindungi, surat tawaran dan bayaran tuntutan akan dihantar. Kadangkala, baucar pelepasan akan dikeluarkan terlebih dahulu pada amaun yang perlu dibayar tanpa bayaran tuntutan, jika diperlukan. AmGeneral hanya akan menerbitkan pembayaran tuntutan setelah menerima baucar pelepasan yang ditandatangani.

Bagi mengetahui pengecualian tuntutan, anda boleh muat turun failnya di bawah.

SUMBER

 1. https://www.kurnia.com/content/products
Tagged: