Now Reading
Jenis- jenis nafkah isteri. Lelaki wajib tahu!

Jenis- jenis nafkah isteri. Lelaki wajib tahu!

nafkah isteri

Terdapat jenis-jenis nafkah isteri yang lelaki wajib tahu kerana dalam Undang-Undang Keluarga Muslim Malaysia, kegagalan atau pengabaian suami untuk memberi nafkah isteri nya selama tiga bulan adalah salah satu alasan pembubaran perkahwinan melalui fasakh sebagaimana dijelaskan secara jelas di bawah seksyen 52 (1) ) (b) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (selepas ini disebut sebagai “IFLA”).

Oleh itu, sebilangan suami yang mungkin mengira bahawa mereka diberi penghormatan secara eksklusif dengan hak veto untuk meneruskan perceraian, harus ketahui bahawa isteri berhak meminta perceraian melalui fasakh sekiranya para suami telah gagal melaksanakan kewajipan mereka untuk memberikan nafkah.

Begitu juga, para isteri harus mempunyai kesedaran tentang apa yang mereka berhak secara sah dan untuk mengambil tindakan segera dalam menegakkan hak sewajarnya bila perlu.

Definisi Nafkah

Pelbagai definisi pemeliharaan diberikan oleh para ahli hukum Islam. Menurut sebuah buku berjudul al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, para ahli hukum Hanafi menganggap nafkah bermaksud “makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Para ahli hukum Hanbali memberikan definisi serupa dengan menyatakan bahawa nakah adalah “apa yang cukup untuk menjaga keluarga dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal serta makanan tambahan mereka”, seperti yang ditulis dalam Kashshaf al-Qina ‘, Jilid 5, halaman 459-460.

Sementara itu, para fuqaha dari madzhab kita iaitu para fuqaha Shafi’ie telah memperluas cakupan nafkah dengan memasukkan “apa saja yang dimakan sebagai makanan (al-‘adam), pakaian, alat pembersih, peralatan rumah seperti peralatan memasak, tempat tinggal dan pelayan. Dalam kes ini di mana isteri pernah menggunakan jasa seorang hamba sebelum menikah (pembantu rumah)”, seperti yang dinyatakan dalam Mughni al-Muhtaj.

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, kita sekarang dapat memahami bahawa nafkah secara amnya merupakan keperluan asas dalam kehidupan seharian kita.

Jenis-Jenis Nafkah Isteri

Waktu kerja wanita profesional mungkin dari 9 pagi hingga 6 petang, tetapi pekerjaan suri rumah tidak berakhir di sana. Seorang suri rumah mempunyai kedudukan yang tidak kenal lelah selama lebih 24 jam daripada orang yang bekerja di luar rumah.

Pada hari tertentu mereka diwajibkan menjadi jururawat, psikologi, pemandu, tukang masak, perancang pesta, pengurus kewangan, tukang dan banyak profesi lain dalam satu.

Menjadi suri rumah adalah peranan yang penting dengan mempunyai ciri-ciri penyelesaian masalah, tugas yang pelbagai dan kreatif untuk memastikan semua berjalan lancar di rumah.

Jenis-jenis nafkah isteri termasuklah:

  • Nafkah merangkumi makanan, penginapan, rawatan perubatan, pakaian, bayaran perkhidmatan sekiranya dia telah berkhidmat di rumah keluarganya dan semua tuntutan dalam hubungan perkahwinan.
  • Nafkah makan dan minum bagi isteri. Walaupun suami hanya mampu membeli sayur kangkung dan ikan kembung, makan sajalah kerana ia sumber berkat.
  • Wanita memang suka melawa dengan barang perhiasan. Suami perlu menyediakannya pada isteri dengan membeli barangan kemas seperti cincin, rantai tangan, rantai leher dan sebagainya.
  • Nafkah pakaian dan perubatan. Ini merupakan peluang untuk suami bersama-sama memelihara aurat isteri antaranya menyediakan baju, seluar, kain, tudung, pakaian dalam dan lain-lain. Begitu juga perubatan, suami harus membawa isteri mendapatkan rawatan ketika dia sedang sakit.
  • Nafkah adalah hibah mengikut kemampuan kewangan suami dan keadaan tanggungan serta keadaan ekonomi mengenai tempat dan masa. Walau bagaimanapun, sokongan tidak boleh kurang daripada had yang memuaskan.

Kesimpulannya, memberikan nafkah kepada isteri adalah kewajiban suami dalam Islam. Sekiranya hak ini tidak diberikan kepada isteri dengan sewajarnya tidak hanya akan menyebabkan kerugian kewangan (darar) dan kesulitan, sebaliknya, isteri juga mungkin menderita secara psikologi.

Kes-kes yang diputuskan telah membuktikan bahawa seorang isteri boleh “sama-sama” membubarkan perkahwinan dengan cara fasakh atau bahkan dengan taliq atas alasan kegagalan suami untuk memelihara.

Tambahan pula, seorang suami harus memperhatikan bahawa pekerjaan tidak menjadikan seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya, selagi pekerjaan isteri itu dipersetujui oleh suami.

RUJUKAN

https://peguamsyariefas.com.my/nafaqah-the-right-of-wife-implication-on-working-wife/https://www.mondaq.com/divorce/715026/women-and-divorce–think-financially

https://www.xtra.com.my/familuv/5-jenis-nafkah-wajib-diberikan-suami-kepada-isteri-no-excuses-kalau-mampu-ya-cik-abang/

error: Content is protected !!