jenis-jenis insurans
Insurans adalah perjanjian undang-undang antara dua pihak iaitu syarikat insurans (penanggung insurans) dan individu (yang mengambil insurans).

Insurans adalah perjanjian undang-undang antara dua pihak iaitu syarikat insurans (penanggung insurans) dan individu (yang mengambil insurans). Dalam hal ini, syarikat insurans untuk menjanjikan tanggungan kerugian yang baik bagi pihak diinsuranskan semasa berlakunya keadaan tertentu yang termasuk dalam pakej insurans. Ia adalah satu bentuk pengurusan risiko, terutamanya digunakan untuk memberi perlindungan dari risiko keadaan tertentu atau kerugian yang tidak pasti.

Apa-apa risiko yang boleh diukur boleh berpotensi untuk diinsuranskan. Jenis risiko khusus yang mungkin menimbulkan tuntutan dikenali sebagai peril. Dasar insurans akan terperinci yang bahaya dilindungi oleh polisi dan yang tidak. Dengan insurans, anda memilih apa yang anda mahu dilindungi.Berikut adalah beberapa jenis insurans utama yang anda boleh dapatkan dari syarikat insurans.

1. Insurans Perubatan dan Kesihatan

Ini adalah insurans paling kritikal dan diperlukan oleh semua orang. Ia merupakan insurans paling asas yang melindungi anda bagi kes penyakit atau kecederaan kerana kemalangan atau penyakit. Insurans ini merangkumi segala perbelanjaan perubatan dan, kos kemasukan ke hospital (jika perlu) yang sangat membantu.

Walaupun penjagaan perubatan dan rawatan di hospital kerajaan pada umumnya masih boleh dibiayai sendiri, purata rakyat Malaysia sering kali memilih penjagaan dari hospital swasta. Ini adalah kerana perkhidmatan dan penjagaan di hospital swasta dianggap lebih baik serta mempunyai masa menunggu yang lebih pendek.

Selain itu, satu jumlah wang tunai (juga disebut sekaligus) akan dibayar kepada anda (individu yang diinsuranskan) apabila didiagnosis dengan sebarang penyakit kritikal (juga dikenali sebagai penyakit yang menggerunkan). Beberapa penyakit ini adalah serangan jantung, kanser, strok, kelumpuhan, buta, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson dan lain-lain.

Jika anda adalah seorang dewasa yang suka berdikari, anda mungkin ingin memastikan  anda mengambil insurans perubatan dan kesihatan.

2. Insurans Am

Insurans am adalah produk insurans yang tidak meliputi kehidupan seseorang yang diinsuranskan atau lebih biasa dikenali sebagai produk insurans bukan hayat. Ia membantu kita melindungi diri dan perkara-perkara yang kita hargai, seperti rumah, kereta dan barang berharga kita daripada risiko kesan kewangan yang besar dan kecil. Contohnya seperti kebakaran, banjir, ribut dan gempa bumi, kes kecurian, kemalangan kereta, kecelakaan dalam perjalanan – dan juga kos tindakan undang-undang terhadap kami.

Tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi dan pelan insurans am biasanya selama satu tahun, di mana pakej premium biasanya dibayar sekali sahaja.

Antara jenis insurans am yang paling popular adalah:

  • Insurans motor – insurans berkaitan sebarang kemalangan atau kecederaan akibat kereta atau motosikal anda yang akan dilindungi oleh syarikat insurans.

  • Insurans perjalanan – insurans yang melindungi anda sebelum atau semasa dalam perjalanan untuk masalah seperti pembatalan perjalanan, kelewatan, kecemasan perubatan, kehilangan dan kelewatan bagasi, kehilangan pasport dan lain-lain.

  • Insurans kemalangan diri – insurans yang memberi pampasan sekiranya kecederaan, kecacatan atau kematian disebabkan oleh kejadian ganas, tidak sengaja, luaran dan kelihatan.

3. Insurans Hayat

Kehidupan sering kali tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Oleh itu, ianya adalah penting bagi memastikan anda dan keluarga anda dilindungi daripada peristiwa kehidupan yang tidak dapat ditentukan atau dielakkan ini. Sama ada ia melibatkan rancangan persaraan, atau melindungi orang yang anda sayangi semasa ketiadaan anda, insurans hayat sememangnya adalah pelan perlindungan yang diperlukan.

Biasanya, apabila anda mempunyai perlindungan asas seperti insurans kesihatan dan insurans motor, anda akan pertimbangkan untuk membeli insurans hayat. Ini sememangnya menjadi satu keperluan apabila anda berpendapatan lebih banyak daripada yang dibelanjakan dan mempunyai tanggungjawab seperti pasangan atau anak-anak.

Tempoh perlindungan untuk insurans hayat biasanya lebih daripada satu tahun. Jadi, ini memerlukan bayaran premium secara berkala, sama ada secara bulanan, suku tahunan atau setiap tahun.

Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah:

  • Kematian pramatang
  • Pendapatan semasa bersara
  • Penyakit

4. Insurans perjalanan

Insurans perjalanan merupakan pelan dibeli bagi melindungi anda daripada risiko dan kerugian kewangan tertentu yang boleh berlaku semasa mengembara. Ia direka untuk memberi perlindungan kepada situasi yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, masa pembelian insurans perjalanan anda adalah penting.

Banyak syarikat yang menjual tiket atau pakej perjalanan, memberi pilihan buat pengguna untuk membeli insurans perjalanan atau juga dikenali sebagai insurans pelancong. Walaupun kebanyakan insurans perjalanan menawarkan manfaat yang sama, skop liputan dan skala faedah adalah berbeza antara syarikat insurans.

Kerugian yang berlaku mungkin kecil sahaja, seperti beg pakaian yang tertunda, atau hal lebih penting, seperti pembatalan perjalanan pada saat akhir atau kecemasan perubatan di luar negara. Sesetengah pakej insurans mungkin meliputi kerosakan harta peribadi, peralatan sewaan, seperti kereta sewa, atau kos penebusan.

Perlindungan ini biasanya terhad kepada tempoh perjalanan anda. Walau bagaimanapun, sesetengah syarikat insurans boleh menawarkan pelbagai kombinasi perlindungan untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan, termasuk dasar tahunan jangka panjang untuk individu yang kerap mengembara.

5. Insurans kemalangan peribadi

Kemalangan adalah suatu keadaan yang tidak dijangka, diramal dan sering boleh menjejaskan kewangan keseluruhan anda. Kesn daripada kemalangan yang malang ini boleh mengubah hidup secara dramatik, bukan hanya bagi anda tetapi juga keluarga anda. Justeru itu, pelan insurans ini dirancang untuk membayar kos yang diperlukan sekiranya anda mengalami kecederaan teruk atau mati dalam kemalangan. Pemegang polisi juga boleh menerima kelebihan bebas dari cukai sepenuhnya dalam peristiwa malang yang termasuk dalam pelan.

Anda mungkin pernah mendengar tentang jenis insurans ini dalam pelan insurans lain kerana beberapa polisi insurans perubatan dan perjalanan menawarkan bentuk perlindungan tertentu untuk kemalangan atau kematian seperti ini.

Jenis insurans kemalangan peribadi adalah disyorkan kerana ia meninggalkan jejak positif dalam portfolio insurans anda. Pertama, ia akan memberikan sokongan kewangan kepada pemegang polisi sekiranya individu menjadi lumpuh selepas kemalangan. Kedua, betapa serius atau parah kejadian yang berlaku itu tidak penting; walaupun hanya melibatkan kemalangan kecil seperti jatuh dari basikal dan patah lengan, atau patah kaki semasa bermain bola sepak kerana kesemua itu masih dilindungi oleh dasar insurans ini.

SUMBER

https://www.ibanding.my/the-basics-of-malaysian-insurance-everyone-should-know/

http://www.insuranceinfo.com.my/learn_the_basics/types_of_insurance.php?intPrefLangID=1

https://www.nst.com.my/lifestyle/heal/2019/10/530574/lowdown-medical-and-health-insurancetakaful

http://www.piam.org.my/consumer/general-insurance-products/

http://understandinsurance.com.au/what-is-general-insurance

https://www.allianztravelinsurance.com/travel/planning/how-travel-insurance-works.htm

https://www.investopedia.com/terms/t/travel-insurance.asp

https://ringgitplus.com/en/travel-insurance/

https://www.imoney.my/articles/personal-accident-insurance-should-you-get-it

https://economictimes.indiatimes.com/wealth/insure/why-you-should-have-a-personal-accident-cover/articleshow/18195220.cms?from=mdr

https://cleartax.in/s/insurance

https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/what-is-insurance

Summary
Jenis-jenis Insurans
Article Name
Jenis-jenis Insurans
Description
Terdapat pelbagai insurans yang ada dan boleh dipilih mengikut keutamaan anda. Ini termasuklah insurans perubatan, insurans perjalanan dan lain-lain.
Publisher Name
Ceria Sihat
Tagged: