Now Reading
Insurans Zurich – Pakej-pakej Insurans Perubatan

Insurans Zurich – Pakej-pakej Insurans Perubatan

insurans perubatan zurich malaysia

KAD PERUBATAN: ADA

Insurans Zurich mempunyai kedudukan yang unik di Malaysia di mana mereka menawarkan pelbagai penyelesaian Insurans dan Takaful – meliputi produk konvensional Insurans Hayat dan Insurans Am serta produk patuh syariah iaitu Keluarga Takaful dan Takaful Am di bawah satu jenama tunggal.

Zurich General Insurance Malaysia Berhad memenuhi keperluan perlindungan individu dan pemilik perniagaan melalui spektrum penyelesaian insurans am yang merangkumi bidang motor, perjalanan, harta, kewangan dan peribadi, perusahaan kecil dan sederhana serta risiko industri yang besar.

Di samping itu, Zurich Life Insurance Malaysia Berhad menawarkan rangkaian produk insurans hayat yang komprehensif termasuk penyelesaian perubatan, kesihatan, simpanan dan pelaburan untuk menangani keperluan situasi kewangan pelanggan.

Mari lihat pakej insurans perubatan yang ditawarkan oleh Zurich.

PAKEJ A – Zurich SureHealth

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – TIGA (3) pelan dengan had keseluruhan seumur hidup daripada RM700 ribu hingga RM1.4 juta

Perlindungan –

 • Manfaat kemasukan ke hospital
 • Manfaat pesakit luar
 • Manfaat pemulihan

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Nikmati pulangan tunai apabila anda tetap sihat
 • Nikmati manfaat Z Wellness Care (program insentif yang terdiri daripada Program Ganjaran Kesihatan dan Pengoptimum Kesihatan yang memberi ganjaran kerana anda menjadi sihat)
 • Kemudahan tanpa tunai – kemasukan hospital tanpa masalah
 • Pembantu kesihatan mudah alih peribadi – MiCare MyMed

PAKEJ B – MediLove

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – ENAM (6) pelan dengan had tahunan keseluruhan daripada RM10 ribu hingga RM150 ribu

Perlindungan –

 • Manfaat hospital
 • Manfaat pembedahan
 • Manfaat pesakit luar
 • Manfaat perubatan
 • Kos pemindahan organ

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Kad perubatan – hanya tunjukkan kad anda di mana-mana hospital panel untuk memudahkan kemasukan anda.
 • Pelepasan cukai – tuntutan sehingga pelepasan cukai sebanyak RM3 ribu untuk premium perubatan yang dibayar.
 • Pusat panggilan 24-jam – dapatkan bantuan sepanjang hayat mengenai rujukan perubatan, dan pemantauan daripada dalam dan luar negara.
 • Tuntutan mudah – semua perbelanjaan di bawah rancangan MediLove akan dibayar terus ke hospital.

PAKEJ C – MedicaGen 200

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – EMPAT (4) pelan dengan had keseluruhan seumur hidup daripada RM 105 ribu hingga RM360 ribu

Perlindungan –

 • Manfaat hospital
 • Manfaat pesakit luar
 • Kos kematian kerana kemalangan dan kecacatan anggota badan

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Kad perubatan MedicaGen 200
 • Pusat Panggilan 24 jam MedicaGen 200
 • Tuntutan Mudah MedicaGen 200
 • Pelan boleh diperbaharui sehingga usia 75 tahun
 • Had tahunan dan had seumur hidup yang tinggi
 • Perlindungan dengan had seumur hidup sehingga 3 kali daripada had tahunan keseluruhan
 • Akses mudah ke rangkaian hospital panel yang banyak

PROSEDUR TUNTUTAN

a) Tanpa tuntutan

1. Bawa yang berikut:

 • Kad perubatan
 • Kad Pengenalan atau pasport
 • Surat rujukan

 1. Setelah menerima dokumen yang diminta untuk kemasukan ke hospital, hospital akan berhubung dengan Pihak Ketiga Pentadbir (TPA) untuk pengesahan maklumat tersebut. TPA akan mengeluarkan surat jaminan awal sekiranya kemasukan itu layak untuk perlindungan.
 1. Bayar deposit (jika diminta oleh hospital).
 1. Hospital akan memfaks semua dokumen dan bil yang relevan kepada TPA untuk pengeluaran Surat Jaminan akhir (jika layak untuk perlindungan). Pesakit perlu membayar caj tambahan (jika ada).

b) Pembayaran balik

1. Sediakan dokumen berikut:

– Dokumen wajib:

 • Borang Tuntutan Pembayaran (TPA – MediExpress Sdn Bhd) atau Borang Tuntutan Pembayaran (TPA – Micare Sdn Bhd)
 • Rang Undang-Undang dan Resit Hospital asal
 • Salinan kad pengenalan/ pasport/ kad ‘residence’

– Dokumen yang perlu dihantar jika disebabkan oleh kemalangan:

 • Salinan Laporan Polis (jika ada)
 • Salinan Laporan Insiden (jika diperlukan)
 1. Lengkapkan borang yang diperlukan dan dapatkan doktor anda untuk melengkapkan Butiran Rawatan yang diperlukan (jika berkenaan).

– Sediakan dokumen tambahan (jika ada):

 • Salinan Rang Undang-undang Terperinci
 • Salinan Surat Rujukan (jika ada)
 • Salinan Surat Tambahan (jika ada)
 • Salinan imbasan MRI, X-ray, CT, HPE & laporan radiologi/ makmal dan laporan lain yang berkaitan (jika ada, bergantung pada ujian yang dilakukan oleh doktor)
 1. Pastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan serahkannya melalui salah satu daripada pilihan berikut:
 • TPA yang dilantik – MediExpress Sdn Bhd atau MiCare Sdn Bhd
 • Ejen servis anda
 • Cawangan Zurich terdekat anda
 1. Semak status tuntutan anda dengan menghubungi TPA yang dilantik.

Bagi mengetahui pengecualian tuntutan, anda boleh muat turun failnya di bawah.

RUJUKAN

 1. https://www.zurich.com.my/en/insurance-products/protection/for-my-health
error: Content is protected !!