Now Reading
Insurans Takaful – Pakej-pakej Insurans Perubatan

Insurans Takaful – Pakej-pakej Insurans Perubatan

insurans perubatan takaful malaysia

KAD PERUBATAN: ADA (SECARA ATAS TALIAN)

Syarikat Takaful Malaysia Berhad, atau nama pendeknya iaitu Takaful Malaysia bermula pada tahun 1981 apabila kerajaan Malaysia menubuhkan pasukan petugas untuk mengkaji kemungkinan untuk menubuhkan syarikat insurans berasaskan Islam di Malaysia. Ini membawa kepada penggabungan Takaful Malaysia pada 29 November 1984 diikuti dengan permulaan operasi pada 22 Julai 1985. Setelah lebih satu dekad beroperasi, syarikat ini telah ditukar menjadi sebuah syarikat berhad awam pada 19 Oktober 1995, diikuti penyenaraiannya di Lembaga Utama (sekarang dikenali sebagai ‘Pasaran Utama’) di ‘Bursa Malaysia Securities Berhad’ pada 30 Julai 1996.

Selama lebih 30 tahun, syarikat ini menjadi salah satu pengendali Takaful terkemuka di Malaysia dan telah menyediakan kepakaran kewangan dan pengurusan risiko kewangan yang memenuhi keperluan pelanggan di 24 pusat perkhidmatan syarikat. Organisasi ini telah berkembang untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan bekerja rapat dengan mereka dan pertumbuhan yang konsisten sepanjang tahun telah membolehkan syarikat ini memberikan pulangan yang tinggi kepada para pemegang saham syarikat yang bernilai. Dengan portfolio perniagaan Takaful Keluarga dan Am, keupayaan pengagihan pelbagai saluran, perkongsian strategik yang kukuh, produk dan perkhidmatan yang berpusatkan pelanggan dan ekuiti jenama yang besar, Takaful Malaysia komited untuk membantu individu mencapai cita-cita bagi masa depan yang lebih cerah dan selamat dari segi kewangan.

Mari lihat pakej kesihatan yang ditawarkan oleh Takaful.

PAKEJ A – IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – SEPULUH (10) pelan dengan had tahunan keseluruhan daripada RM650 ribu hingga RM3.5 juta

Perlindungan –

 • Manfaat hospital dan pembedahan
 • Manfaat penjagaan jangka masa panjang dan perubatan lain
 • Manfaat kanser dan dialisis buah pinggang (pilihan)

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Tiada had tahunan
 • Ganjaran jika tiada tuntutan
 • Pra-pakej dan tersedia dalam 10 pelan
 • Hanya membayar perbezaan dalam kos bilik dan lembaga sekiranya menaik taraf pakej

PAKEJ B – IKHLAS Individual Medical Secure Takaful Rider

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN:

Harga – SEPULUH (10) pelan ‘Silver’, ‘Gold’ dan ‘Platinum’ bagi had tahunan keseluruhan daripada RM20 ribu hingga RM150 ribu.

Perlindungan –

 • Penjagaan jangka masa panjang, mengikut had tahunan dan seumur hidup pakej
 • Kos laporan perubatan dan cukai servis kerajaan yang ditanggung

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Pelan tanpa tunai untuk memenuhi keperluan anda
 • Pelan yang berpatutan bagi menampung semua keperluan perubatan yang penting
 • Tiada tambahan takaful untuk mengelakkan bil-bil dan kekeliruan yang tidak menentu
 • Had seumur hidup yang tinggi
 • Kesejahteraan kesihatan yang memberikan ganjaran kepada anda kerana kekal sihat
 • Manfaat sijil kematangan/ penyerahan takaful – untuk pelan biasa sahaja

PROSEDUR TUNTUTAN

Prosedur ini termasuk:

 1. Tuntutan hendaklah dimaklumkan kepada Jabatan Tuntutan Keluarga & Perubatan Takaful secara bertulis selepas kejadian. Maklumkan pada Takaful IKHLAS dengan menghubungi Khidmat Pelanggan di 03-2723 9999 (waktu pejabat) atau pergi ke cawangan terdekat dan isi borang tuntutan yang disediakan di laman web.

 1. Borang tuntutan mesti dilengkapkan dan ditandatangani oleh Pihak Menuntut/ Peserta. Bagi tuntutan Kematian, borang tuntutan mesti dilengkapkan dan ditandatangani oleh pihak menuntut yang berhak mendapat faedah seperti berikut: –
 • Wasi – Kenyataan itu mesti dilengkapkan dan diberikan oleh orang yang dinamakan dalam bentuk wasi.

See Also

 • Penerima yang dicalonkan di bawah hibah bersyarat – Penyata ini mesti dilengkapkan dan diberikan oleh individu yang akan menerima manfaat pembayaran. Bagi kes-kes kecil, kenyataan itu mesti dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah.

 • Penyerah Hak – Penyata mesti dilengkapkan dan diberikan oleh Pemegang Serah Hak.

 1. Dapatkan dan kemukakan semua dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan ke atas Tuntutan Keluarga & Takaful Takaful.

 1. Semua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan itu mesti disahkan sebagai salinan sebenar oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pengurus Cawangan atau mana-mana kakitangan Tuntutan Takaful Keluarga & Perubatan. Bagi pembayaran balik Tuntutan Perubatan, bil asal dan resit diperlukan untuk pemprosesan kami.

Bagi mengetahui pengecualian tuntutan, anda boleh muat turun failnya di bawah.

SUMBER

 1. https://www.takaful-ikhlas.com.my/our-products/personal/health
error: Content is protected !!