Insurans Khas Bagi Aspek Tertentu
Kadangkala, terdapat situasi yang membolehkan anda membeli jenis insurans tertentu.

Kadangkala, terdapat situasi yang membolehkan anda membeli jenis insurans khas.Biasanya, ia melibatkan penyakit yang terkenal sebagai pembunuh individu seperti penyakit kanser dan diabetes. Tetapi, ia juga melibatkan insurans yang memfokuskan pada satu golongan sahaja.

Dalam artikel ini, kami bincangkan empat (4) insurans khas yang ditawarkan oleh syarikat insurans di Malaysia. Namun, ketahui bahawa tidak semua syarikat insurans menawarkan pakej mengikut aspek-aspek ini.

Mari kita lihat jenis-jenis insurans khas ini dengan lebih lanjut.

KANSER

a) Prudential PRUcancer X

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

Harga – Serendah RM400 dengan perlindungan kanser sehingga RM2 juta

Perlindungan –

 • Manfaat perlindungan kanser
 • Rawatan di luar negara
 • Kos rawatan penyembuhan

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Premium berpatutan – serendah RM400 setahun
 • Manfaat ihsan – diberi satu manfaat tetap kepada pihak keluarga jika berlaku kematian
 • Penyertaan mudah

b) AIA A-Life Cancer360

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

Harga ENAM (6) pelan dengan pelbagai manfaat

Perlindungan

 • Manfaat kanser
 • Manfaat kanser peringkat awal
 • Manfaat set semula
 • Manfaat belas kasihan kerana kematian

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Manfaat kematangan polisi
 • Bonus tunai tahunan
 • Tiada tempoh menunggu di antara tuntutan-tuntutan
 • Penajajaminan berdasarkan kanser

c) AXA Affin SmartCancer Cash

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

Harga EMPAT (4) pelan dengan perlindungan dari RM50 ribu hingga RM125 ribu

Perlindungan

 • 100% jumlah yang diinsuranskan bagi kanser generik
 • 200% jumlah yang diinsuranskan bagi kanser spesifik jantina
 • 30% jumlah kanser generik dan kanser spesifik jantina yang diinsuranskan bagi kanser tahap awal

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan
 • 30% bayaran bagi kanser tahap awal
 • Bayaran berganda bagi kanser spesifik jantina
 • Pembayaran wang tunai sekaligus apabila didiagnosis dengan kanser

DIABETES

a) Allianz Diabetic Essential

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

Harga – EMPAT (4) pelan dengan had perlindungan seumur hidup dari

RM 1.5 juta hingga RM 4.2 juta

Perlindungan

 • Perlindungan perubatan komprehensif
 • Kos hospital dan perubatan
 • Kos unit rawatan intensif (ICU)
 • Kos pemeriksaan kesihatan tahunan (ujian darah HbA1c, ujian fungsi buah pinggang, profil lipid, pemeriksaan perubatan dan pemeriksaan air kencing secara menyeluruh)

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Manfaat rawatan pesakit luar
 • Manfaat pemeriksaan kesihatan
 • Diskaun premium sehingga 40% bagi meningkatkan dan mengekalkan tahap kesihatan (bergantung pada keputusan perubatan)

b) MSIG Gluco Safeguard Insurance

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

HargaEMPAT (4) pelan dengan pelbagai manfaat

Perlindungan

 • Kos perubatan alternatif pesakit luar akibat kemalangan
 • Kos kemasukan ke hospital
 • Kos perubatan dan pembedahan mengikut tempoh hari yang ditetapkan bagi aspek tersendiri

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Diskaun penyertaan
 • Pelarasan premium
 • Skim Pelan Pembayaran Ansuran
 • Kad bantuan MSIG – memudahkan kemasukan ke mana-mana hospital panel
 • Mempunyai aplikasi pengurusan diabetes digital
 • Elaun nutrisi
 • Elaun penjagaan ehsan

c) PRUMy Diabetes Care

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

HargaDUA (2) pelan berdasarkan pembacaan HbA1c

Perlindungan

 • Kecacatan keseluruhan dan kekal
 • Kematian

2. CIRI-CIRI KHAS:

 • Tiada had tahunan dan seumur hidup
 • Tambahan perlindungan penyakit kritikal
 • Berkaitan dengan polisi berkaitan pelaburan
 • Manfaat pengecualian premium

WANITA

a) A-Life Lady360 (AIA)

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

HargaENAM (6) pelandengan pelbagai manfaat

– Perlindungan

 • Manfaat kehamilan wanita
 • Manfaat ganjaran tunai
 • Manfaat kematangan (akan dibayar pada umur 80 tahun)
 • Kos perubatan dan pemulihan kanser wanita secara komprehensif

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Hadiah kegembiraan
 1. 1% daripada amaun perlindungan bagi setiap permohonan yang diluluskan untuk A-Life Joy 2
 2. 3% daripada amaun perlindungan bagi setiap permohonan yang diluluskan untuk A-Life Joy 2 bersama A-Plus BabyCare
 • Bonus tunai tahunan
 • Manfaat kematangan polisi

b) MSIG Ladies Lifestyle

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

Harga DUA (2) pelan dengan pelbagai manfaat

– Perlindungan

 • Meliputi penyakit kritikal (28 jenis)
 • Kemalangan diri
 • Surgeri kosmetik fasial/ pergigian akibat kemalangan
 • Kecelakaan akibat peragut

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Bonus pembaharuan sebanyak 10% daripada jumlah yang diinsuranskan bagi penyakit kritikal sehingga 5 tahun
 • Perlindungan pilihan risiko mengandung dan keabnormalan kongenital bayi baru lahir
 • Mampu dimiliki – kos serendah RM0.34 sehari
 • Menerima pengecualian cukai insurans perubatan sebanyak RM3 ribu, tertakluk pada keputusan daripada Lembaga Hasil Dalam Negara

c) Prudential PRUlady

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

HargaEMPAT (4) pelan dengan pelbagai manfaat

Perlindungan

 • Manfaat kematian dan hilang upaya menyeluruh dan kekal
 • Manfaat penyakit berkaitan wanita
 • Manfaat pemulihan
 • Manfaat penjagaan kehamilan
 • Manfaat penjagaan bayi
 • Manfaat perubahan hidup

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Pulangan premium 100% selepas kematangan polisi
 • Jumlah yang diinsuranskan kembali ke 100% selepas 6 bulan dari tarikh diagnosis karsinoma tetap

SENIOR

a) PRUSenior Med

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

– HargaDUA (2) pelan dengan had seumur hidup RM224 ribu

Perlindungan

 • Manfaat kematian
 • Manfaat rawatan perubatan termasuk rawatan pesakit luar bagi dialisis buah pinggang dan penyakit barah

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Manfaat rawatan perubatan luar negara seperti kos rawatan yang sewajarnya dikenakan oleh hospital di Malaysia tidak lebih 90 hari
 • Pembaharuan yang terjamin – sehingga umur 80 tahun
 • Premium paras yang berpatutan
 • Usia penyertaan yang tinggi – sehingga umur 70 tahun pada hari lahir yang berikutnya

b) SeniorGold (Zurich)

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

Harga DUA (2) pelan dengan faedah matang seperti jumlah asas diinsuranskan dan faedah penghantaran pulang sehingga RM3 ribu

Perlindungan

 • Faedah kematian semulajadi selepas polisi berkuatkuasa selama 2 tahun berturut-turut
 • Faedah kematian semulajadi dalam masa 2 tahun pertama polisi berkuatkuasa
 • Faedah kematian akibat kemalanganFaedah penghantaran pulang

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Premium berpatutan semurah RM50 sebulan
 • Perlindungan boleh diperbaharui sehingga usia 100 tahun
 • Perlindungan 24 jam, di seluruh dunia
 • Had umur pendaftaran yang tinggi
 • Faedah kematangan polisi

c) Senior Citizen PA (MSIG Malaysia)

1. HARGA DAN PERLINDUNGAN

HargaLIMA (5) pelan dengan liabiliti peribadi dari RM50 ribu hingga RM250 ribu

Perlindungan

 • Perbelanjaan perubatan
 • Perbelanjaan pengebumian, pembakaran, penghantaran pulang jenazah
 • Liabiti peribadi – kecederaan badan/ kerosakan harta benda pihak ketiga

2. CIRI-CIRI KHAS

 • Elaun pemulihan
 • Pendapatan hospital (seminggu)
 • Penjagaan kejururawatan (seminggu)
 • Premium tahunan (termasuk cukai perkhidmatan 6%)

SUMBER

https://www.msig.com.my/personal-insurance/products/senior-citizen-personal-accident/

https://www.zurich.com.my/en/insurance-products/protection/for-my-parents/seniorgold

https://www.aia.com.my/en/our-products/critical-illness-protection/a-life-lady360.html

https://www.msig.com.my/personal-insurance/products/ladies-lifestyle/

https://www.prudential.com.my/en/our-products/products/prulady/

https://www.prudential.com.my/en/our-products/products/prusenior-med/

https://www.axa.com.my/cancer-insurance-malaysia

https://www.prudential.com.my/en/our-products/products/prucancer-x/

https://www.aia.com.my/en/our-products/critical-illness-protection/a-life-cancer360.html

https://www.allianz.com.my/allianz-diabetic-essential

https://www.msig.com.my/personal-insurance/products/gluco-safeguard/

https://www.prudential.com.my/en/our-products/products/prumy-diabetes-care/

Summary
Insurans Khas Bagi Aspek Tertentu
Article Name
Insurans Khas Bagi Aspek Tertentu
Description
Terdapat situasi yang membolehkan anda membeli jenis insurans tertentu.Biasanya, ia melibatkan penyakit seperti penyakit kanser dan diabetes.
Publisher Name
Ceria Sihat
Tagged: