Now Reading
Bantuan Pembayaran dari Hong Leong Bank Bagi yang Terkesan

Bantuan Pembayaran dari Hong Leong Bank Bagi yang Terkesan

Hong Leong Bank

Ramai yang terkesan akibat pandemik covid-19 ini, Hong Leong Bank merupakan salah satu bank yang turut memberi bantuan kepada rakyat Malaysia yang terkesan.

Sejajar dengan pengumuman Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (Pemulih) pada 28 Jun 2021, Hong Leong Bank akan terus menawarkan bantuan kepada semua individu tidak kira kelas sama ada B40, M40, T20 dan PKS dan pengusaha mikro yang mengalami kesukaran untuk membuat pembayaran pinjaman & pembiayaan yang perlu dibayar dalam menghadapi cabaran kewangan yang disebabkan oleh Covid-19 ini.

Pelan Bantuan Pembayaran Individu bagi pelanggan Hong Leong Bank

Berikut adalah penerangan ringkas mengenai Pelan Bantuan Pembayaran Untuk Semua pelanggan individu (B40, M40, T20).

Pelan yang disediakan:

 • A- 6 bulan penangguhan ansuran / moratorium
 • B- 50% pengurangan ansuran selama 6 bulan

Faedah / keuntungan akan terus dikenakan tetapi tidak dikompaun selama tempoh penangguhan.

Jenis Hutang atau Pembiayaan yang diterima:

 1. Pinjaman / Pembiayaan Rumah-i (Pembiayaan rumah)
 2. Pinjaman Berjangka (termasuk penukaran dari kad kredit)
 3. Overdraf / cashline-i
 4. Autoloan / Pembiayaan-i (Sewa Beli)  (Pembiayaan kenderaan)
 5. Pinjaman / Pembiayaan Peribadi-i (Pinjaman peribadi)

Bagi pinjaman atau pembiayaan 1,2 dan 3 tidak memerlukan apa-apa kelulusan, tetapi pada pinjaman atau pembiayaan 4 dan 5 hanya perlukan kelulusan dari peminjam untuk terima atau tidak dan peminjam hendaklah mengikut arahan dalam e-mel setelah diluluskan untuk menerima Surat Tawaran Tambahan

Bagi pengguna kad kredit pula, anda boleh tukar baki kad kredit anda yang masih belum dibayar menjadi pinjaman berjangka melalui Pelan Penukaran Pelepasan Kad Kredit HLB. Anda mempunyai pilihan untuk memilih pelan ansuran 36 bulan dengan kadar faedah efektif 13% p.a. (Kadar faedah tetap 7.1% p.a.). Untuk memohon Log masuk pada HLB Connect> > Apply > Credit Card Services > Relief Conversion Plan.

Pelanggan yang telah menukar baki kad kredit anda menjadi pinjaman berjangka, tetapi kini tidak dapat melanjutkan pembayaran ansuran kerana Covid 19, juga boleh memohon Pelan Bantuan Bantuan Pembayaran.

Pelan Bantuan Pembayaran untuk PKS & Perusahaan Kecil bagi pelanggan Hong Leong Bank

Berikut adalah penerangan ringkas mengenai Pelan BantuanPembayaran untuk PKS & Perusahaan Kecil

Pelan yang disediakan:

A- 6 bulan penangguhan ansuran / moratorium

B- 50% pengurangan ansuran selama 6 bulan

C- Penangguhan pembayaran yang perlu dibayar selama 6 bulan (termasuk penangguhan pengurangan jadual)

D – 50% pengurangan pembayaran yang perlu dibayar selama 6 bulan (termasuk pengurangan jadual)

Faedah / keuntungan akan terus dikenakan tetapi tidak dikompaun selama tempoh penangguhan.

Jenis Hutang atau Pembiayaan yang diterima:

 1. Pinjaman Berjangka / Pembiayaan-i
 2. Pinjaman / Pembiayaan Rumah-i
 3. Pinjaman Tunai Perniagaan
 4. Hire Purchase/ Financing-i
 5. Industrial Hire Purchase Loan/ Financing-i
 6. Kredit Berkisar / -i
 7. Pembiayaan Perdagangan / -i
 8. Overdraf / Garis Tunai-i

Bagi pinjaman atau pembiayaan 1, 2, 3, 6, 7 dan 8 tidak memerlukan apa-apa kelulusan, tetapi pada pinjaman atau pembiayaan 4 dan 5 hanya perlukan kelulusan dari peminjam untuk terima atau tidak dan peminjam diminta untuk melaksanakan perjanjian variasi setelah perjanjian tersebut dipersetujui.

Berikut adalah sedikit nota mengenai bantuan yang diberikan:

i) Akaun pinjaman / pembiayaan pelanggan di bawah Bantuan Bantuan Pembayaran tidak akan dilaporkan sebagai “Rescheduled and Restructured” (R&R) di CCRIS.

ii) Faedah / keuntungan akan terus dikenakan tetapi tidak dikompaun dalam tempoh penangguhan

iii) Hanya pinjaman / pembiayaan yang diluluskan sebelum 1 Julai 2021 dan tidak tertunggak melebihi 90 hari pada tarikh permohonan layak untuk Pelan Bantuan Pembayaran ini.

iv) Sekiranya pinjaman / pembiayaan anda tidak memenuhi syarat untuk Pelan Bantuan Pembayaran, sila hubungi Hong Leong Bank di maklumat yang tertera di bawah untuk pertanyaan lebih lanjut.

Maklumat untuk dihubungi bagi Pelanggan Individu

Pelan Bantuan Pembayaran HLB / HLISB

Tel: 03 7959 1888

(Isnin – Khamis 8:45 am – 5:45 pm; Jumaat 8:45 am – 4:45 pm)

atau

Pusat Perhubungan HLB / HLISB

Tel: 03 7626 8899

(Isnin – Sabtu 9:00 pagi – 6:00 malam)

Atau juga boleh e-mel

Pertanyaan e-mel : PaymentRelief@hlbb.hongleong.com.my

Atau

Lawati Cawangan HLB / HLISB terdekat anda

(Isnin – Khamis 9:15 pagi hingga 4:30 petang; Jumaat 9:15 pagi hingga 4:00 malam)

Kelantan & Terengganu (Ahad- Rabu 9:15 pagi hingga 4:30 petang; Khamis 9:15 pagi hingga 4:00 petang)

Maklumat untuk dihubungi kepada Pelanggan Pengusaha (PKS dan Korporat)

Pusat Perhubungan HLB / HLISB

Tel: 03 7626 8899

(Isnin – Sabtu 9:00 pagi – 6:00 malam)

Atau juga boleh e-mel

Pertanyaan e-mel: sme@hlbb.hongleong.com.my

atau

Hubungi Pengurus Perhubungan anda untuk membincangkan fasa pemulihan perniagaan anda.

Sekiranya anda memerlukan penilaian keadaan anda secara bebas:

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) telah dibentuk oleh Bank Negara Malaysia untuk menyediakan perkhidmatan percuma mengenai pengurusan wang, kaunseling kredit, pendidikan kewangan dan penstrukturan hutang untuk individu dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Sila hubungi 03-26167766 atau lawati portal pelanggan AKPK di www.akpk.org.my

Untuk pertanyaan, sila hubungi 03-26167766.

Kesimpulannya, ramai rakyat yang terjejas akibat pandemik covid-19 ini, bantuan bayaran dari Hong Leong Bank ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada yang menggunakan perkhidmatan mereka. Semoga anda dapat manfaat dari artikel ini.

Sumber:

https://www.hlb.com.my/en/personal-banking/news-updates/hlb-payment-relief-assistance-plan.html

error: Content is protected !!