Now Reading
Apakah itu terapi SFBT (Solution-focused brief therapy)?

Apakah itu terapi SFBT (Solution-focused brief therapy)?

Apakah itu SFBT?

Terapi ringkas yang berfokuskan pada penyelesaian (Solution focused brief therapy – SFBT) memberi tumpuan kepada keadaan dan tujuan seseorang sekarang dan masa depan berbanding pengalaman masa lalu. Dalam terapi berorientasikan matlamat ini, gejala atau masalah yang membawa seseorang ke terapi biasanya tidak disasarkan.

Sebaliknya, ahli terapi berkelayakan akan mendorong mereka yang menjalani rawatan ini untuk mengembangkan visi masa depan dan menawarkan sokongan ketika mereka menentukan kemahiran, sumber daya dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut.

Seterusnya, program SFBT ini dikembangkan oleh Steve de Shazer (1940-2005), dan Insoo Kim Berg (1934-2007) bersama rakan-rakan mereka pada akhir 1970-an di Milwaukee, Wisconsin. Seperti namanya, SFBT memberi fokus pada masa depan, menu pada tujuan, dan fokus pada penyelesaian, bukan pada masalah yang membawa klien mencari terapi.

Mengapa anda memerlukan SFBT?

Tidak seperti bentuk terapi tradisional yang memerlukan masa untuk menganalisis masalah, patologi dan peristiwa kehidupan masa lalu, rawatan SFBT bertumpu untuk  mencari penyelesaian pada masa sekarang dan meneroka harapan untuk mencari penyelesaian yang lebih cepat bagi masalah seseorang. Kaedah ini mengambil pendekatan yang anda tahu diperlukan untuk memperbaiki kehidupan anda sendiri dan, dengan bimbingan dan pertanyaan yang sesuai, anda mampu mencari jalan keluar terbaik.

SFBT dapat dilakukan sendiri sebagai intervensi terapi, atau digunakan bersama gaya dan rawatan terapi lain. Ia digunakan untuk merawat individu daripada pelbagai usia dengan berbagai masalah, termasuk masalah tingkah laku anak, masalah keluarga, penderaan rumah tangga atau anak, ketagihan dan masalah hubungan. Walaupun ia bukanlah penawar untuk gangguan psikiatri seperti kemurungan atau skizofrenia, SFBT dapat membantu meningkatkan kualiti hidup bagi mereka yang menderita keadaan ini.

Apakah intervensi yang digunakan dalam SFBT?

Biasanya, ahli terapi akan bermula dengan mengetahui apakah matlamat yang diinginkan oleh individu daripada sesi tersebut, dan bagaimana kehidupan akan berubah jika masalah mereka dapat diselesaikan. Ini membantu ahli terapi dan individu bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang wajar dan dapat dilaksanakan untuk membawa perubahan yang diinginkan.

Pada dasarnya, proses ini melibatkan:

  • Pertanyaan berkenaan “soalan keajaiban” dan “soalan harapan terbaik” untuk membangkitkan pemikiran penetapan matlamat.
  • Pertanyaan “soalan pengecualian” untuk menentukan bila masalah tersebut tidak mempunyai kesan terhadap pesakit.
  • Meminta individu menilai masalah dengan skala penilaian dari sifar hingga 10.
  • Meminta individu melakukan satu perkara secara berbeza dalam situasi masalah tertentu.
  • Mengukuhkan kualiti positif individu, membantu mereka mengenali kekuatan dan kebajikan peribadi serta perkara-perkara baik dalam hidup, kemenangan kecil berbanding memusatkan perhatian pada negatif
  • Memfokuskan pada penyelesaian masalah, bukannya masalah itu sendiri.
  • Mengembangkan rancangan untuk mengekalkan manfaat yang boleh diperoleh.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Dalam rawatan SFBT, ahli terapi adalah fasilitator perbualan yang mahir. Ahli terapi tidak menganggap dirinya sebagai pakar dan mengekalkan sikap ingin tahu dan “tidak tahu”. Dengan menggunakan kepakaran pada diri mereka sendiri, ahli terapi akan menggunakan soalan berfokus penyelesaian untuk menunjukkan kekuatan, sumber daya, keinginan dan jalan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan fokus yang beralih kepada perkara yang sedang berlaku dalam kehidupan individu, dan bagaimana keadaan akan kelihatan jika ia dalam keadaan lebih baik, lebih banyak ruang untuk mencari jalan penyelesaian akan berlaku.

Pendekatan terapi, berdasarkan kajian de Shazer dan Berg, bermula dengan mengenal pasti dan menjelaskan tujuan, kemudian bekerjasama dengan individu untuk mencari penyelesaian yang dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Kaedah ini berasaskan pada kepercayaan bahawa individu dapat mengembangkan pola berdasarkan pengalaman, dan ia boleh menentukan bagaimana ia dapat diatasi. Menurut Psikologi Positif, “Model yang berfokuskan pada penyelesaian berpendapat bahawa memusatkan perhatian hanya pada masalah bukanlah kaedah yang berkesan untuk menyelesaikannya.

Sebaliknya, SFBT mensasarkan corak penyelesaian lalai pesakit, menilai keberkesanannya, dan mengubah atau menggantinya dengan pendekatan penyelesaian masalah yang berfungsi. “Terapi yang berfokuskan pada penyelesaian mengikuti pemikiran bahawa hampir semua orang dapat menjadi bermotivasi untuk mencari penyelesaian sendiri”. Dengan membantu individu untuk fokus mengenai apa yang berlaku, de Shazer dan Berg berteori bahawa perubahan kecil dan positif dapat menghasilkan kesan yang hebat.

Bagaimana untuk membuat persediaan bagi SFBT?

SFBT adalah bentuk “terapi singkat” kerana ia tidak dilakukan secara berlanjutan selama bertahun-tahun, seperti beberapa bentuk terapi lain. Dengan bekerja bersama ahli terapi SFBT, anda dapat mengharapkan pendekatan sederhana berdasarkan soalan yang jelas dan berorientasikan penyelesaian. Terdapat penekanan pada kesederhanaan, dan cara penyelesaian paling mudah adalah yang paling disukai.

Teknik SFBT dapat dimasukkan ke dalam bentuk kaunseling dan terapi lain. Cari kaunselor, pekerja sosial, psikoterapi atau profesional kesihatan mental yang berlesen dan berpengalaman dengan latihan SFBT. Selain mencari seseorang dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan pendekatan positif yang sesuai, carilah ahli terapi yang boleh membuatkan anda berasa selesa untuk bekerja dengannya.

SUMBER

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/solution-focused-therapy

https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/solution-focused-brief-therapy

https://www.hazeldenbettyford.org/articles/solution-focused-brief-therapy

https://www.verywellmind.com/what-is-solution-focused-brief-therapy-2337728

error: Content is protected !!