Now Reading
Apakah itu terapi MI (Motivational interviewing)?

Apakah itu terapi MI (Motivational interviewing)?

Apakah itu MI?

Wawancara motivasi (Motivational interviewing – MI) adalah pendekatan psikoterapi yang berusaha untuk menjauhkan seseorang daripada keadaan ragu-ragu atau tidak yakin ke arah bermotivasi untuk membuat keputusan positif dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Program MI menekankan penggunaan strategi kemahiran kaunseling yang umum, seperti mendengar reflektif, meringkaskan dan memartabatkan. Nasihat biasanya hanya diberikan atas permintaan, dan dengan izin individu. Malah, program MI juga kadangkala digabungkan dengan jenis intervensi lain untuk meningkatkan pengekalan dan penglibatan rawatan.

Wawancara motivasi ini telah dibentuk 30 tahun lalu oleh William R. Miller dan Stephen Rollnick sebagai cara untuk mengatasi masalah motivasi rendah untuk berubah. Menurut pengasasnya, program ini adalah bentuk kolaboratif, berpusatkan kepada individu untuk membimbing dan menguatkan motivasi untuk berubah dalam suasana kaunseling.

Mengapakah anda memerlukan MI?

Wawancara motivasi (MI) sering digunakan untuk mengatasi ketagihan dan pengurusan keadaan kesihatan fizikal seperti diabetes, penyakit jantung dan asma. Campur tangan ini membantu individu menjadi lebih motivasi untuk mengubah tingkah laku yang menghalangnya daripada membuat pilihan lebih sihat. Ia juga dapat mempersiapkan individu untuk menjalani terapi yang lebih spesifik.

Penyelidikan telah menunjukkan bahawa campur tangan ini berfungsi dengan baik bagi individu yang tidak bermotivasi atau tidak bersedia untuk melakukan perubahan. Ia juga mungkin kurang berguna bagi mereka yang sudah terdorong untuk berubah. Selain itu, program MI sesuai untuk individu yang sedang marah atau bermusuhan. Mereka mungkin tidak bersedia dengan komitmen untuk berubah, tetapi program ini dapat membantu mereka bergerak melalui tahap perubahan emosi yang diperlukan untuk mencari motivasi mereka.

Apakah proses yang terlibat dalam MI?

MI terdiri daripada empat proses utama yang berpusat dengan bekerjasama untuk membantu individu menentukan matlamatnya dan mula berusaha untuk mencapainya. Proses-proses ini akan bekerjasama untuk mendorong individu ke arah matlamat mereka untuk berubah dan terus maju yang sesuai.

1. Penglibatan diri

Menjalin hubungan terapeutik yang kukuh adalah komponen asas bagi program wawancara motivasi. Kualiti seperti empati, penerimaan, tumpuan pada kekuatan individu dan saling menghormati boleh mewujudkan asas untuk persekutuan seperti itu.

Rasa saling menghormati boleh dicapai dengan pembentukan kualiti kolaborasi antara kaunselor dan individu sehingga pendekatan berpusatkan klien tidak terhalang oleh dinamika kekuatan. Menggalakkan nada perkongsian yang setara dalam hubungan kaunseling memerlukan kaunselor untuk berpengetahuan serta bergantung pada kekuatan, kebijaksanaan dan nilai-nilai individu sepanjang proses terapi.

2. Fokus

Sebilangan individu mungkin sudah bersedia untuk bekerja, sementara mungkin ada yang mungkin tidak memiliki wawasan dan arahan mengenai langkah-langkah berikut yang harus diambil. Fokus adalah untuk membantu individu menentukan perkara yang benar-benar penting bagi dirinya dan menggunakan maklumat tersebut untuk menetapkan nada kerja.

Tujuannya haruslah dipersetujui oleh kedua-dua individu dan ahli terapi, tetapi fokus dalam program MI adalah untuk mendorong orang itu berusaha  untuk mengenal pasti di mana aspek mana yang mereka buntu, dan perlu berjuang bagi menetapkan tujuan yang sesuai.

3. Bangkit

Setelah fokus telah dikenal pasti dan dipersetujui bersama, proses bangkit melibatkan kaedah mengetahui minat peribadi individu dan motivasinya untuk berubah. Dapat mengenal pasti sesuatu yang menunjukkan bahawa mereka mungkin bersedia untuk bergerak menuju perubahan adalah bahagian penting dalam proses ini.

Pesakit boleh membuat pernyataan yang menyatakan keinginan mereka untuk berubah, bahawa yang mana mereka tahu mereka dapat berubah, prihatin terhadap akibat yang bakal berlaku jika mereka tidak berubah atau perubahan itu benar-benar penting bagi kemampuan mereka untuk maju. Kenyataan sedemikian mengandungi maklumat penting mengenai sama ada individu sudah bersedia atau tidak untuk berubah.

4. Perancangan

Perkara penting mengenai proses perancangan dalam wawancara motivasi adalah bahawa rancangan itu berasal daripada individu dan berdasarkan nilai, kebijaksanaan dan pengetahuan diri mereka yang unik. Setiap satu daripada empat proses ini diarahkan untuk memupuk dan membangun motivasi individu untuk berubah, dan sebarang percubaan bagi pihak kaunselor untuk “mengambil alih perlakuan” semasa proses perancangan dapat melemahkan atau membalikkan keupayaan individu.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Tujuan pertama program ini adalah untuk meningkatkan motivasi seseorang dan membantu mewujudkan komitmen untuk berubah. Berbanding sekadar menyatakan keperluan atau keinginan untuk berubah, mereka perlu mendengar diri sendiri menyatakan mereka akan komited untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka bagi benar-benar membuat perubahan tersebut.

Peranan ahli terapi adalah lebih sebagai pendengar berbanding keperluan untuk campur tangan. Program MI sering digabungkan atau diikuti dengan intervensi lain, seperti terapi kognitif dan latihan pengurusan tekanan lain.

Dengan cara yang menyokong, seorang penemuduga motivasi akan mendorong individu untuk bercakap tentang keperluan mereka untuk berubah dan alasan mengapa mereka mahu berubah. Peranan penemuduga adalah untuk membangkitkan perbualan mengenai perubahan dan komitmen. Mereka harus mendengar dan mencerminkan kembali pemikiran individu agar alasan dan motivasi yang dinyatakan dapat didengari kembali.

Seterusnya, wawancara motivasi ini secara amnya adalah kaunseling jangka pendek yang hanya memerlukan satu atau dua sesi, walaupun boleh juga dikaitkan dengan intervensi terapi jangka panjang yang lain.

Bagaimana untuk membuat persediaan bagi MI?

Pastikan anda menari profesional kesihatan mental berlesen dengan sifat empati dan menyokong serta merupakan pendengar yang baik. Memandangkan wawancara motivasi adalah kemahiran yang meningkat seiring berjalannya waktu, cari penemuduga dengan latihan dan pengalaman formal. Selain mencari seseorang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang relevan, cari juga penemuduga motivasi yang boleh membuatkan anda berasa selesa.

SUMBER

https://drugabuse.com/treatment-therapy/motivational-interviewing/

https://pro.psychcentral.com/the-four-processes-of-motivational-interviewing/

https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/motivational-interviewing

https://www.physio-pedia.com/Motivational_Interviewing

error: Content is protected !!